Czytaj więcej:
Zrozumieć przeszłość. Historia. Podręcznik. Klasa 4. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum okładka

Średnia Ocena:Zrozumieć przeszłość. Historia. Podręcznik. Klasa 4. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum

„Zrozumieć przeszłość 4” to podręcznik do historii dla klas 4 liceum ogólnokształcącego i technikum do zakresu rozszerzonego, który obejmuje treści od roku 1939. W kompleksowy sposób przedstawia w ujęciu chronologicznym najistotniejsze wydarzenia z dziejów powszechnych i Polski. Obejmuje materiał dotyczący zdarzeń od roku 1939. Prezentuje treści z historii powszechnej i historii Polski w przejrzysty, prosty do przyswojenia sposób poprzez przystępny tekst, interesujące fotografie, infografiki a także ilustracje. Kształci umiejętności historyczne, takie jak praca z tekstem źródłowym, mapą czy danymi statystycznymi, dzięki wykorzystaniu wielu rodzajów źródeł opatrzonych zadaniami zadaniom. Rozwija zainteresowanie przedmiotem m.in. za pomocą elementu To budzi kontrowersje i propozycji dodatkowych publikacji książkowych. Ułatwia przygotowanie do sprawdzianów dzięki Podsumowaniom, Tablicom chronologicznym i Słowniczkowi. Pomaga w przygotowaniach do matury dzięki różnorodnym zadaniom i wskazówkom zamieszczonym w bloku Wiesz – Umiesz – Zdasz. Powyższy opis pochodzi od wydawcy.

Szczegóły
Tytuł Zrozumieć przeszłość. Historia. Podręcznik. Klasa 4. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum
Autor: Śniegocki Robert , Zielińska Agnieszka
Rozszerzenie: brak
Język wydania: polski
Ilość stron:
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2022

Tytuł Data Dodania Rozmiar
Zobacz podgląd Zrozumieć przeszłość. Historia. Podręcznik. Klasa 4. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum pdf poniżej lub w przypadku gdy jesteś jej autorem, wgraj własną skróconą wersję książki w celach promocyjnych, aby zachęcić do zakupu online w sklepie empik.com. Zrozumieć przeszłość. Historia. Podręcznik. Klasa 4. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum Ebook podgląd online w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki nie posiadają jeszcze opcji podglądu, a inne są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jakiejkolwiek treści jest zakazane, więc w takich wypadkach zamiast przeczytania wstępu możesz jedynie zobaczyć opis książki, szczegóły, sprawdzić zdjęcie okładki oraz recenzje.

 

 

Zrozumieć przeszłość. Historia. Podręcznik. Klasa 4. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum PDF Ebook podgląd:

Jesteś autorem/wydawcą tej książki i zauważyłeś że ktoś wgrał jej wstęp bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zgłoszony dokument w ciągu 24 godzin.

 


Pobierz PDF

Nazwa pliku: sp8.3d.2n.poczatki.zimnej.wojny.pdf - Rozmiar: 543 kB
Głosy: -1
Pobierz
Nazwa pliku: d9930ca2-d44e-407d-833c-c0c600ab4969.pdf - Rozmiar: 35.1 kB
Głosy: -3
Pobierz

 

 

Wgraj PDF

To Twoja książka? Dodaj kilka pierwszych stron
swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu!

Recenzje

  • Edyta Rybińska

    Ok

 

 

Zrozumieć przeszłość. Historia. Podręcznik. Klasa 4. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum PDF transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 2. Początki zimnej wojny – notatka __________________________________________________________________________________ 1. Ekspansja komunizmu w Europie a) radziecka strefa wpływów – państwa, które zostały zajęte przez ZSRR w czasie II wojny, w których stacjonowała Armia Czerwona. Prawie wszystkie graniczyły z ZSRR. Zaliczamy do nich: Niemcy wschodnie, Polskę, Rumunię, Bułgarię, Czechosłowację , Węgry oraz Albanię. b) we wszystkich państwach wprowadzano system polityczny i gospodarczy wzorowany na ZSRR; c) władze przejmowali komuniści według takiego samego schematu:  przeprowadza się wybory, w których wiele partii startuje z jednej listy,  powstaje rząd wielopartyjny, w którym komuniści przejmują ministerstwa siłowe (armia, służby bezpieczeństwa) oraz propagandy,  agenci wnikają do partii niekomunistycznych i rozbijają je od środka,  nasilają się represje wobec opozycji niekomunistycznej,  odsuwa się od władzy ludzi popularnych, niezwiązanych z partia komunistyczną, oskarżając ich o współpracę z faszystami,  sfałszowanie wyborów i przejęcie pełnej władzy. d) odmienny scenariusz w Czechosłowacji, gdzie do roku 1948 prezydentem był Edward Beneš, były premier rządu emigracyjnego. W 1948 r. komuniści przy pomocy ZSRR dokonali zamachu stanu i przejęli pełnię władzy, e) wzrost wpływów partii komunistycznych w państwach Europy Zachodniej, szczególnie we Francji i we Włoszech. Partie komunistyczne były kontrolowane przez ZSRR, f) Armia Czerwona nie została zredukowana i po wojnie stanowiła potężna siłę, g) dzięki wielu zwolennikom ZSRR w państwach zachodnich rozwijał się wywiad radziecki, co zaowocowało m.in. zbudowaniem radzieckiej bomby atomowej w 1949 r. 2. Początki zimnej wojny a) zimna wojna - okres od zakończenia II wojny światowej do rozpadu ZSRR, podczas którego rywalizowały między sobą USA i ZSRR oraz ich sojusznicy na bardzo wielu płaszczyznach. W okresie tym nie doszło do otwartej wojny ale nie było też prawdziwego pokoju. Zimną wojnę cechował wyścig zbrojeń, rozbudowa potencjału nuklearnego, rywalizacja dyplomatyczna, wywiadowcza oraz wojna propagandowa, b) za początek zimnej wojny uważa się przemówienie Winstona Churchilla w Fulton 05.03.1946 r., podczas którego stwierdził on, że Europa jest podzielona żelazna kurtyną – od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem, c) 12.03.1947 r. prezydent USA Harry Truman ogłosił doktrynę, która miała przyświecać polityce zagranicznej USA. Była to doktryna powstrzymywania, inaczej nazywana doktryną Trumana. Od tej pory USA miały pomóc militarnie i finansowo każdemu państwu zagrożonemu komunizmem. W ramach tej doktryny:  ogłoszono plan Marshalla (1947) obejmujący pomoc w postaci surowców, żywności, bezzwrotnych kredytów. Jego celem było wsparcie odbudowy gospodarek krajów europejskich po II w.św. co miało zagwarantować utrzymanie systemów demokratycznych w tych krajach. Wprowadzono go w latach 1948 – 1952. Pomoc zaoferowano również ZSRR i państwom bloku wschodniego, które jednak odmówiły na wyraźne żądanie Stalina. Pomoc wyniosła około 17 mld dolarów.  udzielono pomocy Grecji i Turcji, które walczyły z komunistami na własnym terytorium, 1 Strona 2  04.04.1949 r. utworzono NATO – Organizację Paktu Północnoatlantyckiego, która skupiła początkowo 12 krajów: USA i Kanadę, Islandię, Norwegię, Portugalię, Francję, Holandię, Belgię, Luksemburg, W. Brytanię, Danię i Włochy, które obawiały się radzieckiej ekspansji. Państwa członkowskie zobowiązały się nieść sobie pomoc w razie agresji z zewnątrz. 3. Problem niemiecki a) odmienna polityka ZSRR i państw zachodnich w stosunku do okupowanych Niemiec  ZSRR był zwolennikiem dalszego rozbicia Niemiec; sukcesywnie wprowadzał system polityczny i ekonomiczny wzorowany na radzieckim, wyzyskiwał Niemcy wsch. ekonomicznie by uzyskać należne ZSRR odszkodowania wojenne,  USA i W. Brytania zaczęły popierać koncepcję utworzenia państwa zachodnioniemieckiego, które byłoby demokratyczne i współpracowałoby z państwami zachodnimi. W 1947 r. połączono strefę brytyjską i amerykańską tworząc Bizonię (dwustrefę). W formie protestu przedstawiciel ZSRR wystąpił z Sojuszniczej Rady Kontroli. b) pierwszy kryzys berliński 23/24.06.1948 – 12.05.1949 r.  bezpośrednią przyczyną kryzysu było wprowadzenie w strefach zachodnich reformy walutowej bez zgody ZSRR – wprowadzono markę niemiecką,  Stalin nakazał zablokować dostawy do zachodnich sektorów Berlina; zamknięto autostrady, linie rzeczne , linie kolejowe, odcięto dopływ prądu. USA, W.Brytania i Francja utraciły możliwość dostarczania żywności, leków węgla itp. do zachodnich sektorów Berlina,  celem Stalina było wymuszenie na aliantach zachodnich opuszczenie Berlina,  alianci zorganizowali most powietrzny i prawie przez rok dostarczali wszystkie niezbędne towary samolotami. c) powstanie dwóch państw niemieckich – 1949 r.  04.1949 r. – powstała Trizonia – połączono strefy zachodnie w jedną. Przeprowadzono w niej demokratyczne wybory i wyłoniono parlament, uchwalono konstytucję,  za zgodą aliantów zachodnich we wrześniu 1949 r. powstała Republika Federalna Niemiec (RFN) . Pierwszym kanclerzem został Konrad Adenauer, stolicą zostało miasto Bonn. Zachodnie sektory Berlina przekształciły się w Berlin Zachodni. RFN otrzymały Ponic z planu Marshalla i szybko się odbudowały. Były sojusznikiem USA. Były jednym z 6 państw które zainicjowały integracje europejską. W 1955 r. zostały członkiem NATO – zezwolono na remilitaryzację Niemiec.  w październiku 1949 r. w radzieckiej strefie powstała Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD). Premierem został Walter Ulbricht, a stolicą Berlin (wschodni). NRD była typowym państwem komunistycznym. Wielu Niemców decydowało się na przejście do RFN. Główną trasą przerzutu był Berlin Zachodni – wystarczyło przejść z sektora radzieckiego do innego. d) powstanie berlińskie – 16.05.1953 r.  Stalin umarł w 1953 r. Mieszkańcy NRD liczyli na złagodzenie polityki radz. wobec nich. Gdy tak się nie stało a władze komunistyczne ogłosiły wzrost norm produkcyjnych o 10% wybuchło powstanie. Strajki i demonstracje rozpoczęły się w Berlinie Wschodnim ale objęły całe NRD,  powstanie zostało krwawo stłumione przez wojska radzieckie. e) budowa muru berlińskiego – drugi kryzys berliński – 12/13.08.1961 r.  główną przyczyną były ucieczki obywateli NRD do RFN. W latach 1947 – 1961 uciekło ok. 2,7 mln ludzi głównie młodych.  władze NRD by temu zapobiec w ciągu jednej nocy wybudowały mur dzielący Berlin na dwie części, który stał się symbolem zimnej wojny. Był to tzw. drugi kryzys berliński. 2

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!