Czytaj więcej:
Mówimy po chińsku. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń + CD okładka

Średnia Ocena:Mówimy po chińsku. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń + CD

Podręcznik języka chińskiego na poziomie podstawowym do nauki samodzielnej albo do nauki z lektorem (płyta MP3 w komplecie) a także zeszyt ćwiczeń do pisania znaków. Podręcznik zawiera: 15 lekcji-dialogi, czytanki i noty kulturowe, ponad 1000 słówek i zwrotów, objaśnienia gramatyczne z przykładami, ćwiczenia utrwalające i ćwiczenia mowy, klucz do ćwiczeń, dwa słowniki: chińsko-polski (znaki i pinyin) i słownik polsko-chiński, pisownia uproszczona (ChRL) i tradycyjna (Tajwan, Hongkong), płyta CD MP3 z nagraniami wszystkich tekstów i z ćwiczeniami wymowy, zeszyt do pisania znaków. Uaktualniony, poprawiony a także wydany w nowoczesnej i przyciągającej wzrok szacie graficznej podręcznik wraz zeszytem ćwiczeń i nagraniami dialogów w formacie MP3 w nowej niższej cenie. Jest to doskonała pozycja dla osób, które w dynamiczny i prosty sposób chcą nauczyć się języka mandaryńskiego, będącym mową urzędowym w Chinach, na Tajwanie a także jednym z oficjalnych języków Singapuru.

Szczegóły
Tytuł Mówimy po chińsku. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń + CD
Autor: Lin Kai-Yu, Pawlak Katarzyna
Rozszerzenie: brak
Język wydania: polski
Ilość stron:
Wydawnictwo: Wiedza Powszechna
Rok wydania: 2012

Tytuł Data Dodania Rozmiar
Zobacz podgląd Mówimy po chińsku. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń + CD pdf poniżej lub w przypadku gdy jesteś jej autorem, wgraj własną skróconą wersję książki w celach promocyjnych, aby zachęcić do zakupu online w sklepie empik.com. Mówimy po chińsku. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń + CD Ebook podgląd online w formacie PDF tylko na PDF-X.PL. Niektóre ebooki nie posiadają jeszcze opcji podglądu, a inne są ściśle chronione prawem autorskim i rozpowszechnianie ich jakiejkolwiek treści jest zakazane, więc w takich wypadkach zamiast przeczytania wstępu możesz jedynie zobaczyć opis książki, szczegóły, sprawdzić zdjęcie okładki oraz recenzje.

 

 

Mówimy po chińsku. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń + CD PDF Ebook podgląd:

Jesteś autorem/wydawcą tej książki i zauważyłeś że ktoś wgrał jej wstęp bez Twojej zgody? Nie życzysz sobie, aby pdf był dostępny w naszym serwisie? Napisz na adres [email protected] a my odpowiemy na skargę i usuniemy zgłoszony dokument w ciągu 24 godzin.

 


Pobierz PDF

Nazwa pliku: chiński - podręcznik.pdf - Rozmiar: 7.11 MB
Głosy: 0
Pobierz

 

 

Wgraj PDF

To Twoja książka? Dodaj kilka pierwszych stron
swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu!

Recenzje

 • Ewka

  Najlepsza książka ebook do nauki języka chińskiego dostępna na polskim rynku! Dzięki niej uwierzyłam, że mogę nauczyć się chińskiego, a w dodatku samodzielnie. Wszystko to dzięki dialogom wprost wyjętych z życia codziennego, nagraniom mp3 a także ćwiczeniom pozwalającym dążyć do perfekcji w pisaniu chińskich znaków. Gorąco polecam!

 • mlattari

  Codziennie przeznaczam od 30 minut do godziny czasu na naukę języka chińskiego korzystając z podręcznika "Mówimy po chińsku". Po około tygodniu codziennej nauki jestem w stanie wypowiedzieć kilka prostych zdań po chińsku, a także napisać te zdania posługując się chińskimi znakami! To stanowi dla mnie olbrzymią satysfakcję. Bardzo niezła książka ebook i idealna pomoc w postaci nagrań w formacie mp3 na załączonym krążku CD. Zawarty w zestawie zeszyt do nauki pisania chińskich znaków to także super sprawa! Bardzo zalecam osobom zdecydowanym nauczyć się języka chińskiego samodzielnie.

 • thelema

  Jako student Chińskiej uczelni z czystym sumieniem zalecam tą książkę. Jest przyjemną lekturą, głównie ze względu na styl w jakim jest napisana. Dodatkowo wzbogacona jest o interesujące przykłady :)Podział na dialogi tematyczne, ułatwia czytelnikowi odbiór. Nareszcie na polskim rynku pojawiła się książka, w której zebrane są błędy powszechnie popełniane przez Polaków posługujących się chińskim. Książka ebook zawiera także ćwiczenia utrwalające, dając możliwość sprawdzenia się a także inne dodatkowe materiały.

 

 

Mówimy po chińsku. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń + CD PDF transkrypt - 20 pierwszych stron:

 

Strona 1 Mówimy po chińsku 㒠ⅻ広㻘幼 Chinski.indb 1 2008-12-12 09:23:48 Strona 2 Chinski.indb 2 2008-12-12 09:24:11 Strona 3 Lin Kai-yu Katarzyna Pawlak Mówimy po chińsku 㒠ⅻ広㻘幼 3 Chinski.indb 3 2008-12-12 09:24:11 Strona 4 Okładka, karty tytułowe, skład ALEKSANDER BARNAŚ Recenzenci prof. dr hab. MARIA ROMAN SŁAWIŃSKI WANG ZHONGYI Redaktor prowadzący PIOTR LAZAR Redakcja i korekta ZESPÓŁ Redaktor techniczny URSZULA KACZYŃSKA NAGRANIA Lektorzy LIN KAI-YU, CHIANG TING-YI, ZHANG JIN W publikacji wykorzystano zdjęcia z serwisu iStockphoto™. Ilustracja na stronie 148: BARBARA WIŚNIEWSKA © Copyright by Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” Sp. z o.o. Warszawa 2009 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, fotograficznej, komputerowej i in.), wymaga pisemnej zgody Wydawcy. Wydawnictwo prowadzi sprzedaż wysyłkową książek za zaliczeniem pocztowym. Hurtownia i księgarnia wysyłkowa: al. Prymasa Tysiąclecia 60/62 01-424 Warszawa, tel./fax 022 877 17 42 e-mail: [email protected] Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa tel. 022 827 07 99, fax w. 131 www.wiedza.pl e-mail: [email protected] Wydanie I 2009 r. Druk i oprawa: Zakład Poligraficzno-Wydawniczy POZKAL ul. Cegielna 10/12, 88-100 Inowrocław ISBN 978-83-214-1389-1 Chinski.indb 4 2008-12-12 09:24:11 Strona 5 O podręczniku Oddajemy w Państwa ręce Mówimy po chińsku – podręcznik do nauki języka chińskiego na poziomie podstawowym. Językiem chińskim nazywamy tutaj standardowy język manda- ryński, będący językiem urzędowym w Chinach (nazywany putonghua mowa powszechna), na Tajwanie (guoyu język państwowy) oraz będący jednym z oficjalnych języków Singapuru (huayu język chiński). Rodzina języków chińskich jest niezwykle rozbudowana i obejmuje dialekty oraz narzecza różniące się między sobą nie mniej niż poszczególne języki europej- skie. Obecnie jednak przyswojenie języka mandaryńskiego pozwala na porozumiewanie się na niemalże całym obszarze ChRL, na Tajwanie i w Singapurze. Proponowany przez nas kurs stawia sobie za cel możliwie pełne przybliżenie Państwu podstaw języka chińskiego – tak, aby nabyta wiedza była jak najbardziej praktyczna i przydatna w co- dziennej komunikacji, a jednocześnie stanowiła solidną bazę do kontynuowania nauki. Podręcznik ten powstał z myślą o każdym, kto chce rozpocząć swoją przygodę z językiem chińskim i kulturą chińską, zarówno w grupie prowadzonej przez nauczyciela, jak i poprzez samodzielną naukę. Mając na względzie potrzeby uczących się samodzielnie, na końcu książki umieszczono Klucz do ćwiczeń. Każda z 15 lekcji podręcznika stworzona jest według stałego wzoru, na który składają się następujące części: ◆ Dialogi – poruszające zagadnienia życia codziennego (zakupy, egzamin, rozmowa kwa- lifikacyjna, zdrowie, sytuacje towarzyskie itd.). Każda wypowiedź została zapisana zna- kami uproszczonymi (drukiem czarnym) i znakami tradycyjnymi (drukiem zielonym) oraz przetłumaczona na język polski. W odrębnej ramce poniżej dialogów podano ich zapis fonetyczny w oficjalnej transkrypcji języka chińskiego zwanej pinyinem1. ◆ Czytanka – to dodatkowy element pojawiający się w Lekcjach 10 i 12–15. Jego funkcją jest zaznajomienie uczących się z dłuższymi formami pisanymi. Dwie ostatnie lekcje mają także dodatkowe czytanki o znacznym stopniu trudności (Lektury nadobowiązkowe), umieszczone w końcowej części lekcji. Celem uczącego się powinno być nie tyle dogłębne zrozumienie tych czytanek, ile przede wszystkim ćwiczenie umiejętności ogólnego zrozumienia (idei) tekstu, co, wobec ogromnego bo- gactwa języka chińskiego, jest umiejętnością niezbędną. 1 Zapis fonetyczny języka chińskiego – zob. s. 17n. Chinski.indb 5 2008-12-12 09:24:11 Strona 6 6 O podręczniku Teksty wszystkich dialogów, czytanek i lektury nadobowiązkowej z Lekcji 14 zostały na- grane na CD, a numery odpowiadających im ścieżek audio podano na marginesie. ◆ Słówka – objaśnienie pojawiających się w dialogach nieznanych wyrazów. Pierwsza ko- lumna to numer porządkowy, w drugiej kolumnie podano wyrazy zapisane znakami uproszczonymi (drukiem czarnym) i znakami tradycyjnymi (drukiem zielonym) – zna- ki tradycyjne pominięto, jeśli nie różnią się od uproszczonych. W trzeciej kolumnie po- dano kategorię gramatyczną chińskiego hasła. Dla wyrazów wymagających w określo- nych kontekstach użycia klasyfikatorów (zob. Lekcja 4) po symbolu 摞 i dwukropku podano te klasyfikatory. W kolumnie 4 podano zapis fonetyczny hasła w pinyinie, a po kresce dzielącej – przykłady użycia wyrazów wraz z tłumaczeniem (oraz pinyinem do Lekcji 4 włącznie). Ostatnia kolumna tabeli zawiera polski odpowiednik hasła. Czasami nowe słówka pojawiają się także w innych częściach lekcji (np. w ćwiczeniach). Ich wymowę i znaczenie podano w przypisach. Znajomość tych słówek, choć pożądana, nie jest jednak niezbędna dla zrozumienia treści dalszych lekcji. ◆ Gramatyka – objaśniająca (poprzez krótkie wyjaśnienie, analizę składniową i przykła- dy) nowe konstrukcje gramatyczne wprowadzone w dialogach. Każdej wprowadzonej konstrukcji towarzyszą Ćwiczenia. Przykłady do Lekcji 4 włącznie opatrzone są pi- nyinem i tłumaczeniem. Aby wyzwolić u uczących się nawyk samodzielnego czytania i rozumienia tekstu, w dalszych lekcjach podano tylko zapis znakami chińskimi. ◆ Ćwiczenia utrwalające – wymagające zintegrowanego użycia słówek, jak i konstrukcji poznanych w danej lekcji. ◆ Ćwiczenia wymowy – przeznaczone do nauki wymowy z wykorzystaniem nagrań. ◆ Zwróć uwagę – część zawierająca dodatkowe informacje leksykalne, gramatyczne i fo- netyczne. ◆ Czy wiesz, że… – omówienie zagadnień, powiązanych z tematyką lekcji, z pogranicza języka i kultury. Poprzez ukazanie ścisłych, często fascynujących zależności istniejących między kulturą a językiem uczący się może znacznie poszerzyć swoją znajomość kultu- ry chińskiej oraz docenić jej bogactwo i złożoność. Części mowy w słówkach i tabelach gramatycznych podane są w formie skróconej nazwy chińskiej. Ich wykaz z tłumaczeniem na język polski znajduje się na dołączonej wkładce. Ze względu na rozbieżności między składnią chińską a polską chińska część mowy nie za- wsze pokrywa się z polską częścią mowy. W tabelach gramatycznych stosujemy często zapis mieszany – polskie terminy określające części zdania (np. podmiot) oraz chińskie terminy określające części mowy (np. ┷ czasownik). Na końcu podręcznika znajdują się trzy słowniki zawierające słówka wprowadzone w pod- ręczniku: słownik polsko-chiński oraz dwa słowniki chińsko-polskie, umożliwiające wyszu- kiwanie haseł według zapisu fonetycznego wyrazów oraz według liczby kresek w szukanym znaku. Ze względu na stosunkowo niedużą liczbę znaków w słowniku zrezygnowałyśmy z typowego dla dużych słowników sposobu porządkowania znaków (zob. Czy wiesz, że… w Lekcji 4). Chinski.indb 6 2008-12-12 09:24:12 Strona 7 O podręczniku 7 Podręcznik oparty jest na uproszczonym zapisie znaków języka chińskiego, stosowanym w ChRL i w Singapurze. Zapis ten dominuje we współczesnej dydaktyce języka chińskiego, co jest odbiciem dominującej pozycji ChRL jako ośrodka kultury chińskiej na świecie. Nasz podręcznik stwarza też solidne podstawy do zapoznania się z tradycyjnym zapisem chiń- skich znaków, stosowanym np. na Tajwanie czy wśród mniejszości chińskich na świecie. W tekście podręcznika zapis tradycyjny (nieuproszczony) oznaczony jest kolorem zielo- nym. W naszym przekonaniu nawet tak wstępne zapoznanie się z zapisem tradycyjnym nie tylko pomaga uświadomić sobie bogactwo i różnorodność chińszczyzny, ale także otwiera drogę do wielkiego obszaru, jakim jest literatura klasyczna i dawna sztuka chińska (kaligra- fia, inskrypcje na budynkach świątynnych itp.), oparta na zapisie tradycyjnym. Wbrew obiegowym przekonaniom nauka języka chińskiego na poziomie podstawowym nie musi przebiegać wolniej niż nauka języków europejskich. Przyswojenie treści naszego kursu, przewidzianego na 60 godzin nauki, pozwala na porozumiewanie się w różnorod- nych sytuacjach życia codziennego. Przy okazji pragniemy podkreślić, że pojedynczej lekcji naszego podręcznika nie należy traktować jako materiału do opanowania na raz, ale jako spójną porcję materiału leksykalnego, gramatycznego i kulturowego, który powinien być zgłębiany jako całość, zawsze jednak według tempa uczących się, wyznaczonego przez nich samych lub przez nauczyciela. Oprócz podręcznika nasz kurs zawiera zeszyt do pisania znaków oraz płytę CD. Układ ze- szytu pozostawia uczącym się wybór pomiędzy ćwiczeniem pisania znaków uproszczonych i tradycyjnych. Taka właśnie zawartość kursu odzwierciedla nasze przekonanie, że język chiński powinien być zgłębiany harmonijnie w całym jego bogactwie – także graficznym i fonetycznym. Tylko takie podejście pozwala w pełni docenić jego piękno i logiczność. Autorki Chinski.indb 7 2008-12-12 09:24:12 Strona 8 Spis treści – zagadnienia gramatyczne Lekcja wstępna ...................................................................................................................... 13 I Pismo .......................................................................................................................... 13 II Tony ............................................................................................................................ 17 III Pinyin ......................................................................................................................... 17 IV Wymowa chińska i jej zapis w pinyinie ................................................................. 18 1 Jak masz na imię? գћϙΧӜӷ@1ƒML¢RVK«QPHP¯QJ]®" ................................. 21 I Zdania z czasownikami ‫ۉ‬, ћ i ࢂ ........................................................................ 27 II Zdania pytające z partykułą pytającą 䠋 ................................................................ 28 III Zdania pytające z zaimkami pytającymi 俳, ϙΧ i ব ........................................ 30 IV Krótkie pytania z partykułą ‫ ګ‬............................................................................... 31 2 Zapraszam panią na herbatę! ‫ך‬俩ாസૡ" :ƔTƒQJQ¯QKÕFK£ ......................... 35 I Zdania z czasowniko-przymiotnikami (䔈㊶┷): Ԇ, ӳ, ଯ䞅 itp. ..................... 42 1. Zdania oznajmujące, przeczące i pytające z partykułą 䠋 .............................. ! 43 2. Pytania przez przeczenie z czasowniko-przymiotnikami .............................. 44 II Zdania oznajmujące, pytające z partykułą 䠋 i przeczące typu: podmiot + ┷ + dopełnienie .................................................................................... 45 III Zdania porównawcze z wyrazem Ψ też ................................................................ 46 1. Podmiot + czasowniko-przymiotnik (䔈㊶┷) ................................................. 46 2. Podmiot + czasownik (┷) + dopełnienie......................................................... 47 IV Zaimki osobowe w liczbie mnogiej: ‫ך‬䜹, գ䜹, д䜹, Ӵ䜹 ............................. ! 48 3 Czy lubisz czytać? գ഻㝔ό഻㝔࣮䜐@ 1ƒ[ƒKXÃQE»[ƒKXÃQN¢QVKĭ" ............... 51 I Być w trakcie… ӧ…(‫ )ګ‬......................................................................................... 59 II Pytanie przez przeczenie ......................................................................................... 60 III Zdania z czasownikami posiłkowymi (┸┷) ा chcieć i ഻㝔 lubić ................... 62 4 Pożycz mi, proszę, książkę 俩ॷ‫ך‬΋ҁ䜐 4ƒQJMLªZƔ\íEÝQVKĭ ......................... 66 I Liczebniki do 100 ...................................................................................................... 72 II Klasyfikatory (摞) ...................................................................................................... 73 III Liczenie pieniędzy .................................................................................................... 76 IV Zaimki wskazujące 㤄 ten i ٗ tamten ................................................................. 77 Chinski.indb 8 2008-12-12 09:24:12 Strona 9 Spis treści – zagadnienia gramatyczne 9 5 Czyja to płyta? 㤄ࢂ俳‫ޑ‬Ӏ䱗@ =KªVK®VK«LGHJXÃQJS£Q" .................................. 83 I Wyrażanie stosunku posiadania i przynależności ................................................ 91 1. Z partykułą dzierżawczą ‫ޑ‬: posiadający + ‫ ޑ‬+ należący............................. 91 2. Bez partykuły dzierżawczej ‫ޑ‬: posiadający + należący................................. 92 II Posiadanie cechy ....................................................................................................... 93 1. Z partykułą ‫ޑ‬: określenie (cecha) + ‫ ޑ‬+ wyraz określany .......................... 93 2. Bez partykuły ‫ޑ‬: określenie (cecha) + wyraz określany ............................... 94 III Wyrażanie stosunku posiadania, przynależności i cechy obiektu znanego rozmówcy ................................................................................................... 97 IV Wszyscy i nikt ......................................................................................................... 98 1. Wszyscy .............................................................................................................. 98 2. Nikt ..................................................................................................................... 98 3. Nie wszyscy ........................................................................................................ 98 6 Chciałbym kupić używany samochód 䜘΋僐㛻傰 0ƐL\íOL¢QJML»FKÕ ............... 104 I Liczby powyżej 100................................................................................................... 113 II Szacowanie, ilość nieokreślona ............................................................................. 114 1. Z wyrazemӭ ..................................................................................................... 114 a) Liczby poniżej 10 (wyłącznie w odniesieniu do pieniędzy) .................... 114 b) Liczby powyżej 10 ...................................................................................... 115 2. Z wyrazem Η .................................................................................................... 115 3. Szacowanie typu: 㝫- Οҁ䜐 dwie, trzy książki ............................................ 115 4. Inne sposoby wyrażania ilości nieokreślonej ................................................. 116 III Kolory .................................................................................................................... 117 IV Czasownik + dopełnienie jako określenie rzeczownika ..................................... 117 7 Nowa praca ཥπբ ;íQJďQJ]X´ ............................................................................. 122 I Czasowniko-dopełnienie (┷♦) ............................................................................ 130 II Zdania z partykułą ள ............................................................................................ 133 1. Zdania z czasownikiem .................................................................................... 133 2. Zdania z czasowniko-dopełnieniem ............................................................... 133 3. Zdania typu: podmiot + (‫ )ޑ‬+ dopełnienie + ┷ + ள + okolicznik sposobu ............................................................................................................. 134 8 Gdzie jesteś? Czekam na ciebie! գӧবΔǻ‫ך‬ӧ฻գ‫ "ګ‬1ƒ]¢LQƐU" :Ɣ]¢LGÝQJQƒQH ........................................................................................................... 139 I Określanie miejsca i położenia ............................................................................. 146 1. ӧ ]¢L + nazwa miejsca, miejscowości, kraju, kontynentu............................. 146 2. Określanie położenia ........................................................................................ 147 a) Określniki miejsca ...................................................................................... 147 b) Rzeczownik/zaimek osobowy + określnik miejsca ................................. 147 II Dom i sprzęty domowe.......................................................................................... 148 III Określanie pozycji i położenia – wzory zdań ...................................................... 149 Chinski.indb 9 2008-12-12 09:24:14 Strona 10 10 Spis treści – zagadnienia gramatyczne IV Określenia czasu (1) – pory dnia, godziny, minuty ............................................ 151 1. Określenia punktu w czasie – kiedy? ............................................................... 152 2. Wyrażanie okresów (czasu) – jak długo? ........................................................ 154 9 Podobno byłaś w Hongkongu ֘俦գ‫ډ‬३ෝѐΑ 7íQJVKXďQƒG¢R ;LÃQJJƐQJT»OH.............................................................................................................. 158 I Określenia czasu (2) – lata ԃ QL£Q, pory roku ‫ۑ‬乳 M®ML«, miesiąceД \Xª, tygodnie ࢃය [íQJTí, dni Ϻ WLÃQ .......................................................................... 167 1. Określenia czasu – kiedy? ................................................................................. 167 2. Określenia czasu – jak długo? .......................................................................... 169 II Partykuła Α............................................................................................................ 170 1. Partykuła Α po czasowniku, wskazująca czynność dokonaną .................... 170 a) Zdania z czasownikiem bez dopełnienia ................................................... 170 b) Zdania z czasownikiem i dopełnieniem lub czasowniko-dopełnie- niem ............................................................................................................... 171 2. PartykułaΑ na końcu zdania, wskazująca na zmianę sytuacji .................... 172 a) Zdania z czasownikiem bez dopełnienia .................................................. 172 b) Zdania z czasownikiem i dopełnieniem lub czasowniko-dopełnieniem .... 173 c) Zdania z czasowniko-przymiotnikiem ..................................................... 174 III Już… ς䶈…Α i jeszcze nie… 㤆㠀…(‫ )ګ‬.......................................................... 174 IV Zdania z ࢂ…‫ ޑ‬.................................................................................................... 175 V Zdania z wyrazem 㠤 ............................................................................................. 176 1. Zdarzenia i doświadczenia z przeszłości, łączące się z teraźniejszością ...... 176 2. Zdarzenia w czasie przeszłym ......................................................................... 177 VI Czasowniki ruchu i kierunku 䗂, ѐ oraz wyrazy 㚸 i ‫ !ډ‬................................ 177 VII Wyrażenia określające sposób wykonania czynności lub narzędzie ................ 178 10 On niczego nie lubi! дϙΧ೿ό഻㝔Ӟ" 7ÃVK«QPHGďXE»[ƒKXÃQFKí ........ 184 I Bezpośrednie następstwo: ΋…൩… jak tylko…, to… ...................................... 194 II Wszystko i nic, wszędzie i nigdzie – wyrażenia z ೿ lub Ψ! ............................... 195 1. 䠠桽ⅲ + ೿ – wszystko, wszyscy, wszędzie ...................................................... 195 2. 䠠桽ⅲ + ೿/Ψ – nic, nikt, nigdzie ................................................................... 196 III Wzmocnienie przeczenia: ΋ + 摞 + (⚜) + ೿/Ψ .............................................. 197 IV 㜘, ૈ, ёа: móc, potrafić, umieć .......................................................................... 198 11 Myśleliśmy, że zabłądziłaś! ‫ך‬䜹གྷգ଎ၡΑ" :ƔPHQ[LƐQJQƒP¯O»OH .......... 205 I Pytanie o drogę ........................................................................................................ 214 II Ruch w jakimś kierunku: ۳… .............................................................................. 215 III ೽ a 㝨 – różnice w znaczeniach ............................................................................ 216 IV Zdania warunkowe: (ाࢂ)…(൩)… Jeżeli…, to… ............................................. 217 V Następstwo czynności: Ӄ…ӆ… Najpierw…, potem… .................................... 218 VI Dwie cechy jednego obiektu: Ξ…Ξ… .............................................................. 219 VII Określanie odległości: miejsce A + ⃾ + miejsce B + odległość ........................ 220 VIII W mieście ................................................................................................................. 221 Chinski.indb 10 2008-12-12 09:24:16 Strona 11 Spis treści – zagadnienia gramatyczne 11 12 Strasznie boli! ภ᫾Α" 7´QJM¯OH .......................................................................... 225 I Ciało ‫ي‬ᥟ ................................................................................................................. 237 II 䔈㊶┷ + określenie szczególnej intensywności .................................................... 239 III Następstwo zdarzeń ................................................................................................. 240 1. Wyrażanie kolejności zdarzeń .......................................................................... 240 2. Do marca…, przed trzecią…, za rok…, trzy miesiące temu… ....................... 241 3. Podczas…, kiedy… ‫ޑ‬㟭ং ................................................................................ 242 IV Zdania rozkazujące i zakazujące ............................................................................ 243 1. Polecenia, nakazy ............................................................................................... 243 2. Zakazy .................................................................................................................. 244 V Zdania przyczynowe z czasownikami ћ i 供 ...................................................... 245 1. ћ i 供 w zdaniach z czasownikiem ................................................................ 245 2. ћ lub 供 w zdaniach z czasowniko-przymiotnikiem lub czasowniko-dopełnieniem ................................................................................. 247 13 Ile ma pan wzrostu? գӭଯ@ 1ƒGXďJÃR" ............................................................ 252 I Porównanie: podobieństwo i różnica .................................................................... 263 1. Tak samo jak… ................................................................................................. 263 2. Nie być takim jak… .......................................................................................... 264 3. Stopień wyższy .................................................................................................... 264 4. Konstrukcja stopnia wyższego np. wyższy od/niż…, lepiej od… ................. 265 5. Porównania szczegółowe np. droższy o…, wyższy o… .................................. 265 II Stopniowe nasilanie się cechy: ຫ… ຫ… ........................................................... 267 1. Im..., tym... ........................................................................................................ 267 2. Coraz... .............................................................................................................. 267 III Strona bierna ............................................................................................................. 268 1. Gdy wykonawca lub sprawca czynności jest znany ....................................... 268 2. Gdy wykonawca lub sprawca czynności jest nieznany lub nieistotny ......... 268 IV Alternatywa – czy, lub, albo: 㤆ࢂ, ‫ ޣ܈‬lub ‫ ࢂ܈‬.............................................. 270 1. Zdania pytające z 㤆ࢂ ...................................................................................... 270 2. Zdania oznajmujące z ‫ ޣ܈‬lub ‫ ࢂ܈‬.............................................................. ! 270 14 Ja już nie wytrzymam ‫ڙך‬όΑ :ƔVK´XE»OLƐR ................................................ 274 I Dopełnienia rezultatywne i potencjalnie rezultatywne ....................................... 287 1. Czasowniki ᔉ, 佡, ֹ, ‫ ډ‬jako dopełnienia rezultatywne i potencjalnie rezultatywne ................................................................................ 287 a) ┷ + ᔉ rozumieć ......................................................................................... 288 b) ┷ + 佡/‫ ډ‬dostrzec, zauważyć ................................................................... 288 c) ┷ + ֹ o czynności wyrażanej przez ┷ ‘skończyć’................................... 289 d) ┷ + ‫ ډ‬o czynności wyrażanej przez ┷ ‘osiągnąć rezultat’ ..................... 289 2. Czasowniko-przymiotniki (䔈㊶┷) jako dopełnienia rezultatywne i potencjalnie rezultatywne ................................................................................ 290 Chinski.indb 11 2008-12-12 09:24:19 Strona 12 12 Spis treści – zagadnienia gramatyczne a) ┷ + మཱ widzieć/słyszeć wyraźnie ........................................................... 290 b) Ӟ + 卉 najeść się ........................................................................................ 291 3. Partykuły Α, 㰢, Π i Ϸ w dopełnieniach potencjalnie rezultatywnych .... 291 a) ┷ + Αo czynności wyrażanej przez czasownik ┷ ‘dać radę’ ................. 291 b) ┷ + 㰢 o czynności wyrażanej przez czasownik: ┷‘dokonać się’ .......... 292 c) ┷ + Π!zmieścić się .................................................................................... 292 d) 䗂 + Ϸ zdążyć ............................................................................................ 293 II Podwojone przymiotniki, czasowniko-przymiotniki, przysłówki i czasowniki ............................................................................................................... 295 1. Podwojone przymiotniki i czasowniko-przymiotniki .................................... 295 2. Podwojone przysłówki ........................................................................................ 296 3. Podwojony przymiotnik/przysłówek dwusylabowy ....................................... 296 4. Podwojony czasownik......................................................................................... 296 III Czynności i zdarzenia w niedalekiej przyszłości .................................................. 297 15 Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! ғВ‫ז‬䜇" 6KÕQJU®NX¢LOª ........ 303 I Cechy charakteru ..................................................................................................... 314 II Zdania z ‫ ע‬............................................................................................................... 317 III Oprócz… jeszcze… ନΑ…(аѦ)… ..................................................................... 319 IV Zdania z dopełnieniem rezultatywnym (z Ӏ) i potencjalnie rezulta- tywnym (z ଆ) ......................................................................................................... 320 1. ┷ + Ӏ o czynności wyrażanej przez ┷‘wyczerpać, zużyć’ ......................... 320 2. ┷ + ଆ .................................................................................................................. 320 a) stać (kogoś na coś) ........................................................................................ 320 b) ࣮ளଆ szanować (kogoś) ࣮όଆ patrzeć (na kogoś) z góry, lekceważyć (kogoś) ............................. 321 c) 㛱ளଆ + osoba X – sprawić, że osoba X będzie dumna z tego, co zrobiliśmy 㛱όଆ + osoba X – sprawić, że osobie X będzie przykro z powodu tego, co zrobiliśmy ....................................................................................... 321 Klucz do ćwiczeń .................................................................................................................. 327 Słowniki ................................................................................................................................. 341 Słownik chińsko-polski (znaki)......................................................................................... 343 Słownik chińsko-polski (pinyin) ....................................................................................... 375 Słownik polsko-chiński ....................................................................................................... 409 Chinski.indb 12 2008-12-12 09:24:22 Strona 13 Lekcja wstępna I Pismo System zapisu języka chińskiego kształtował się przez ponad 3 tysiące lat. Ostatnią wielką i spektakularną zmianą tego zapisu była – przeprowadzona w latach 50. XX w. na polecenie Mao Zedonga – reforma polegająca na radykalnym uproszczeniu pisma – zmniejszeniu liczby kresek w znakach. Ponad 40% znaków otrzymało swoje prostsze, łatwiejsze do nauki odpowiedniki. Tajwan, Hongkong i mniejszości chińskie na świecie pozostały przy zapisie sprzed reformy, stąd we współczesnym świecie chińskojęzycznym spotykamy dwa sposoby zapisu – pismo uproszczone i pismo tradycyjne. W języku chińskim podstawową jednostką znaczeniową jest sylaba. Jednej sylabie odpo- wiada jeden znak. Wyrazy składają się z jednej lub rzadziej z kilku sylab. Poszczególnych wyrazów w zdaniu nie oddziela się spacjami. Niemal każdy znak można podzielić na mniejsze elementy graficzno-znaczeniowe. Umiejęt- ność rozpoznawania tych elementów pozwala nie tylko na szybsze zapamiętywanie pisowni znaków, ale także w wielu wypadkach pozwala lepiej zrozumieć znaczenie danego znaku. ܴ=В+Д jasny = słońce + księżyc jasny to taki, który jest jak słońce i księżyc ‫ = ܂‬䦚 (forma podstawowa1: Ј) + қ strach = serce + biały strach to serce zbielałe (ze strachu) གྷ=Е+Ҟ+Ј myśleć = drzewo + oko + serce myśleć to patrzeć na coś (oko patrzy na drzewo) i używać przy tym rozumu (rozum i serce określano w dawnych Chinach jednym słowem) ߍ = 䮩 (forma podstawowa: П) + Е brać = pazur + drzewo brać to sięgać po owoc z drzewa 1 zob. Wybrane elementy graficzno-znaczeniowe znaków chińskich, s. 15n. Chinski.indb 13 2008-12-12 09:24:24 Strona 14 14 Lekcja wstępna 剾=剫+Ը słyszeć; wąchać = drzwi + ucho słyszeć; wąchać to ucho pomiędzy drzwiami Jak widać z powyższych przykładów, elementy graficzno-znaczeniowe mogą być ułożone w znakach na różne sposoby. Typowe układy pokazują poniższe schematy: Schemat budowy znaku Przykłady znaków 1. Β!Ο ‫!܂‬ጋ 2. Κ!Е 3. 㡚!ӣ 4. љ!ӕ!‫׉‬ 5. Ϩ!ၰ 6. 㛂!պ Znajomość elementów graficzno-znaczeniowych, z których skomponowane są znaki, nie tylko ułatwia zapamiętywanie, ale jest też niezbędna przy korzystaniu ze słownika języ- ka chińskiego, w którym słowa są umieszczone według znaczeniotwórczego, nadrzędnego elementu znaku, zwanego kluczem lub pierwiastkiem (zasady korzystania ze słowników języka chińskiego zob. Czy wiesz, że… w Lekcji 4). Chinski.indb 14 2008-12-12 09:24:25 Strona 15 Lekcja wstępna 15 Należy zwrócić uwagę, że niektóre z elementów mogą mieć różną pisownię w zależności od pozycji, jaką zajmują w znaku, np. serce może występować jako Ј (u dołu znaku: གྷ) albo jako 䦚 (np. jeżeli występuje po lewej stronie znaku: ‫)܂‬. Wybrane elementy graficzno-znaczeniowe znaków chińskich Wariant/forma Lp. Element Znaczenie Liczba kresek2 oboczna elementu 1. 䜧 pokrywka 2 2. Γ 䜮 człowiek 2 3. 㚖 nakrycie 2 4. 䞒! lód 2 5. Θ 䞧! nóż, miecz; cięcie 2 6. Κ! siła 2 7. Λ łyżka 2 8. ᢨ! klif 2 9. α usta, otwór 3 10. ᢭! ogrodzenie 3 11. β ziemia 3 12. γ! urzędnik, uczony 3 13. δ wieczór 3 14. υ suchy 3 15. ε duży 3 16. ζ kobieta 3 17. η dziecko, syn 3 18. 㚩 dach 3 19. κ cal 3 20. λ mały 3 21. ξ góra 3 22. ο 㚪-! 䥙 rzeka 3 23. π praca 3 24. τ zawój, ręcznik, szata 3 25. 㚫! nić 3 „klif z kropką”, dom zbudowany 26. 㚬! 3 nad klifem/na zboczu 27. 㚭! długi krok, wielkie kroki 3 2 Sposób liczenia kresek w znaku zob. Wstęp do Zeszytu do pisania znaków. Chinski.indb 15 2008-12-12 09:24:26 Strona 16 16 Lekcja wstępna 28. 㚰! włosy, pióra, szczecina 3 29. ᢰ! krok; iść wolno 3 30. 剫!)ߐ* drzwi, brama, wejście 3 31. 医!)१* 匬! jeść; jedzenie 3 32. 卺!)ଭ*! koń 3 33. Ј! 䦚! serce 4 34. Љ! halabarda 4 35. Ћ! 䧟! ręka 4 36. В słońce 4 37. Д księżyc 4 38. Е! drzewo 4 39. Н! 䬔! woda 4 40. О! 䭿! ogień 4 41. П! 䮩! pazur 4 42. Ф! 䮳! krowa 4 43. Х! 䮼! pies 4 44. ҏ! Ц jadeit 5 45. Җ pole 5 46. қ! biały 5 47. Ҟ! oko 5 48. Ԯ! bambus 6 49. ԯ! ryż 6 50. ԰! 䵘 jedwab 6 51. Դ stary 6 52. Շ insekt 6 53. Ժ mięso 6 54. ᥋! 买! trawa 6 55. Պ! 伱! ubrania 6 56. ‫!ق‬ 侒 mowa 7 57. ‫!م‬ świnia 7 58. 㠢! 僧! iść, droga 7 59. ߙ! niebieski, zielony, niebieskozielony 8 60. २ głowa 9 Chinski.indb 16 2008-12-12 09:24:28 Strona 17 Lekcja wstępna 17 II Tony Język chiński – podobnie jak inne języki z rodziny chińsko-tybetańskiej – jest językiem to- nalnym. Oznacza to, że sposób wypowiedzenia danego wyrazu decyduje o jego znaczeniu. Niektóre języki z tej rodziny (np. kantoński) mają nawet do 8 tonów. Język chiński ma ich cztery. Cztery tony języka chińskiego można przedstawić graficznie w następujący sposób: wysokość głosu Ton pierwszy Ton drugi Ton trzeci Ton czwarty równy wznoszący opadająco–wznoszący opadający Posłuchaj nagrania, aby usłyszeć różnicę między tonami. 2 ton 1 ton 2 ton 3 ton 4 Ã £ Ɛ ¢ Wyróżniamy również ton neutralny, w zapisie bez dodatkowych oznaczeń (zob. ćwiczenia wymowy w Lekcji 1). III Pinyin Współcześnie najbardziej rozpowszechnionym zapisem fonetycznym języka chińskiego jest pinyin (࡫ॣ), opracowany w ChRL w latach 50. Miał z czasem zastąpić znaki chińskie (tak stało się np. na początku XX w. z zapisem języka wietnamskiego, w którym znaki utworzone na bazie znaków chińskich zastąpiono alfabetem łacińskim). Obecnie pinyin stosowany jest w pierwszych klasach szkół chińskich oraz w nauczaniu cudzoziemców. Jest też powszech- nie przyjętym zapisem języka chińskiego m.in. w opracowaniach naukowych. Standardowo w pinyinie wyrazy wielosylabowe zapisuje się łącznie. Jednak na potrzeby ni- niejszego kursu przyjęto zasadę: jeden znak – jedna oddzielna sylaba. Dzięki temu od razu wskazany jest podział wyrazu na sylaby i przyswajanie ich wymowy jest łatwiejsze. Zatem np. nasze *ÃR[L£, .ƐLG®, 1X´ZƐNª, /ƒOƐRVKí, =KÃQJ[LÃQVKÕQJ, :£QJ[LƐRMLÝ, %ďO£QU«Q, [Lª [LHQ¯Qstandardowo są zapisywane w następujący sposób: *ÃR[L£ Gosia, .ƐLG®Katie, 1X´ZƐNª Nowak, /ƒ OƐRVKí dosł. nauczyciel Li, =KÃQJ [LÃQVKÕQJ pan Zhang, :£QJ [LƐRMLÝ pani Wang, %ďO£QU«QPolak/Polka, [Lª[LHQ¯Qdziękuję panu/pani. Chinski.indb 17 2008-12-12 09:24:31 Strona 18 18 Lekcja wstępna IV Wymowa chińska i jej zapis w pinyinie Wszystkie transkrypcje stawiały sobie za cel możliwie dokładne oddanie brzmienia języ- ka chińskiego. Do tego celu wykorzystywano przeważnie alfabet łaciński, zwykle w jego podstawowej, 24-literowej postaci. Stało się tak również w przypadku pinyinu. Tak jak wy- stępują znaczne różnice w wymowie poszczególnych liter alfabetu łacińskiego w językach europejskich, tak i specyfika brzmienia języka chińskiego sprawiła, że wymowa zapisana niektórymi literami bądź dwuznakami w pinyinie znacznie różni się np. od wymowy pol- skiej tych samych znaków graficznych. Odczytując w pinyinie takie litery, jak z, zh, q, j, r, x nie należy kierować się intuicją wynikającą ze znajomości języka polskiego. Oto lista liter stosowanych w pinyinie, których wymowa istotnie różni się od polskiej. Po- słuchaj nagrania, aby lepiej zapoznać się z ich brzmieniem. 3 /LWHUDSLQ\LQX 3U]\NĄDG /LWHUDSLQ\LQX 3U]\NĄDG S S¯QJ]L FK FKíI¢Q W WíQJ[LÝ VK VKÕQJF¯ U 5®EÝQ ] ]ƐRVK¢QJ N N¢QML¢Q F FÃQNƐR M MíQWLÃQ Z Z¢QJOH T TíNX¢L \ \íTƒ [ [LÃQVKHQJ L VK¯VX® ]K =KďQJJXµ ¾ OƞVª Niektóre zakończenia chińskich sylab zapisanych w pinyinie również czyta się inaczej niż w języku polskim. Posłuchaj nagrania, aby zapoznać się z brzmieniem następujących za- kończeń sylabowych: 4 =DNRĆF]HQLH 3U]\NĄDG DQJ S¢QJ]L HQJ S«QJ\ƔX LQJ <íQJJXµ RQJ JďQJ]X´ W zapisie wymowy tony oddawane są za pomocą oznaczeń: qಿɆೂ umieszczonych nad daną sylabą. q nad sylabą oznacza ton pierwszy, ಿ – ton drugi, Ɇದ ton trzeci, a ೂ – ton czwar- ty. Chinski.indb 18 2008-12-12 09:24:32 Strona 19 Lekcja wstępna 19 5 Posłuchaj nagrania. ton 1 ton 2 ton 3 ton 4 GÃ G£ GƐ G¢ FKÃQJ FK£QJ FKƐQJ FK¢QJ ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE Ćwiczenie 1 Posługując się tabelką ze s. 15 i 16, wskaż, z jakich elementów składają się poniższe znaki: 䣜!mama ‫!׉‬łóżko ӳ!dobrze 㡚!kraj 仺!zepsuć się 剷!pokój, pomieszczenie; przerwa; między ߃!początek 剭!zejść z drogi ‫!آ‬być długotrwałym; być stałym ۞!brzeg ৎ!dom 㹪!piętro Ćwiczenie 2 6 Posłuchaj nagrania i powtórz następujące sylaby: ton 1 ton 2 ton 3 ton 4 ton 1 ton 2 ton 3 ton 4 PÃ P£ PƐ P¢ FÃQ F£Q FƐQ F¢Q SÃL S£L SƐL S¢L ZÃQ Z£Q ZƐQ Z¢Q WÃL W£L WƐL W¢L \íQ \¯Q \ƒQ \®Q UÕQ U«Q UÝQ UªQ Ví V¯ Vƒ V® NÃQ N£Q NƐQ N¢Q Tĭ T¼ TƖ T» MLÃ ML£ MLƐ ML¢ Oƚ OƜ Oƞ TLÃQ TL£Q TLƐQ TL¢Q  QƜ Qƞ [LÃR [L£R [LƐR [L¢R SÃQJ S£QJ SƐQJ S¢QJ ]KÃQ ]K£Q ]KƐQ ]K¢Q IÕQJ I«QJ IÝQJ IªQJ FKĭ FK¼ FKƖ FK» SíQJ S¯QJ SƒQJ S®QJ VKÃQ VK£Q VKƐQ VK¢Q KďQJ KµQJ KƔQJ K´QJ ]ÃR ]£R ]ƐR ]¢R Chinski.indb 19 2008-12-12 09:24:33 Strona 20 '®V®Nª 4ƒQJMLªZƔ\íEÝQVKĭ ! ಃ Ѥ 俰 ; !俩 ॷ ‫ ך‬΋ ҁ 䜐 ! ಃ Ѥ ፐ;! ፎ ॷ ‫ ך‬΋ ҁ ਜ Lekcja 4: Pożycz mi, proszę, książkę 'X®KX¢ 㛱!俏 ჹ!၉ DIALOGI 21 A ! 䞡ဓ;! ଯᗪ, 俩僳, 俩僳" ! ഩဓ;! ଯᗪ, ፎ຾, ፎ຾" Katie: Gosiu, wejdź proszę! ! ଯᗪ;! գԖؒԖ‫@ޜ‬ ! ଯᗪ;! գԖ㠀Ԗ‫@ޜ‬ Gosia: Masz czas? ! 䞡ဓ;! Ԗୟ" ! ഩဓ;! Ԗୟ" Katie: Ależ mam! ! ଯᗪ;! գёόёаॷ䶒‫ך‬΋ҁमЎ䜐@ ! ଯᗪ;! գёόёаॷ๏‫ך‬΋ҁमЎਜ@ Gosia: Czy możesz mi pożyczyć jakąś książkę w języku angielskim? ! 䞡ဓ; ! 㜾ฅёа" 䗂, 䗂" գ഻ό഻㝔λ俦@ ! ഩဓ; ! ྽ฅёа" ٰ, ٰ" գ഻ό഻៿λᇥ@ Katie: Oczywiście, że mogę! Chodź, lubisz powieści? ! ଯᗪ; ! ࡐ഻៿" ! ଯᗪ; ! ࡐ഻㝔" Gosia: Bardzo lubię! Chinski.indb 66 2008-12-12 09:26:09

O nas

PDF-X.PL to narzędzie, które pozwala Ci na darmowy upload plików PDF bez limitów i bez rejestracji a także na podgląd online kilku pierwszych stron niektórych książek przed zakupem, wyszukiwanie, czytanie online i pobieranie dokumentów w formacie pdf dodanych przez użytkowników. Jeśli jesteś autorem lub wydawcą książki, możesz pod jej opisem pobranym z empiku dodać podgląd paru pierwszych kartek swojego dzieła, aby zachęcić czytelników do zakupu. Powyższe działania dotyczą stron tzw. promocyjnych, pozostałe strony w tej domenie to dokumenty w formacie PDF dodane przez odwiedzających. Znajdziesz tu różne dokumenty, zapiski, opracowania, powieści, lektury, podręczniki, notesy, treny, baśnie, bajki, rękopisy i wiele więcej. Część z nich jest dostępna do pobrania bez opłat. Poematy, wiersze, rozwiązania zadań, fraszki, treny, eseje i instrukcje. Sprawdź opisy, detale książek, recenzje oraz okładkę. Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie sklepu, do której zaprowadzi Cię link pod przyciskiem "empik". Czytaj opracowania, streszczenia, słowniki, encyklopedie i inne książki do nauki za free. Podziel się swoimi plikami w formacie "pdf", odkryj olbrzymią bazę ebooków w formacie pdf, uzupełnij ją swoimi wrzutkami i dołącz do grona czytelników książek elektronicznych. Zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki i przetestowania wszystkich funkcji serwisu. Na www.pdf-x.pl znajdziesz ukryte dokumenty, sprawdzisz opisy ebooków, galerie, recenzje użytkowników oraz podgląd wstępu niektórych książek w celu promocji. Oceniaj ebooki, pisz komentarze, głosuj na ulubione tytuły i wrzucaj pliki doc/pdf na hosting. Zapraszamy!